ترانه سریال «بوی باران» در کنار همسر کچلش با سلفی آسانسوری و این کپشن جهت رفع خستگی همسر.