به گزارش پارس نیوز، 

معصومه آباد نویسنده کتاب «من زنده ام» درباره احتمال ساخت فیلمی با اقتباس از این کتاب دفاع مقدسی گفت: آقای ابراهیم حاتمی‌کیا برای ساخت فیلمی با اقتباس از این کتاب ابراز تمایل کرده‌اند.

گفتنی است امروز اخباری مبنی بر احتمال ساخت این فیلم منتشر شد؛ آباد در گفتگو با یکی از رسانه ها در این باره گفته بود صحبت هایی شده اما هنوز تصمیم قطعی برای ساخت این فیلم از سمت آقای حاتمی‌کیا گرفته نشده است.

پیشتر هم مدیر اجرایی نشر «بروج»، از پیشنهاد ساخت کتاب «من زنده ام» به صورت سریال و یا سینمایی خبر داده بود. «من زنده‌ام» خاطره نوشت معصومه آباد یکی از اسرای ایرانی در جنگ عراق علیه ایران است.