«پروژه صداخفه کنی» در اینکه همکاران ما اظهار نظرها یا رفتارهای غلط و درست زیادی دارند شکی نیست مثل بقیه افراد جامعه و مطمئنا انسان هر چه بیشتر اهل احتیاط و تفکر و مطالعه باشد میزان خطاهایش کمتر می شود . اما باز هم اشتباه امری ناگزیر است و هر چقدر فرد یا افراد سرشناس تر باشند از رهبر و رییس جمهور و نماینده و وزیر گرفته تا بازیگران و فوتبالیستهای معروف و محبوب به دلیل همین شهرت هر قدر دایره کلام و رفتارشان وسیع تر باشد به قطع اشتباهاتشان درشت تر و با دامنه بیشتر خواهد بود . اما مساله اساسی اینجاست چرا نزدیک به دو سال است به شکل پراکنده و چند ماه است به شکل مداوم و شدید به برخی بازیگران که قبلا اظهار نظر سیاسی داشتند حمله می شود و از هر طریقی (با دلیل و بی دلیل) سعی در کوبیدن و تخریب شخصیت بازیگران می شود؟ چگونه می شود فیلم مصاحبه چند سال پیش آقای امیر جعفری را یکباره در حد وسیع بازنشر می کنند و از آن چماقی می سازند؟ و چرا الان؟ چگونه می شود یک بازیگر کاملا بی حاشیه و منظم و با اخلاق سینما مثل خانوم ستاره اسکندری را در کشور دیگر به تصویر می گیرند و شروع به فحاشی به او می کنند و در سطح وسیع فیلم را بازنشر می دهند؟ این افراد دنبال چه می گردند ؟ آیا شکست سیاسی خود را اینگونه می خواهند جبران کنند؟