این روزها در تدارک جشن حافظ ... میراث ارزشمند علی معلم نازنین ، افتخار این رو داشتم که سالیان زیادی کارگردان جشن حافظ باشم و امسال نیز در کنار دبیر جوان جشن امید جان و البته آذر بانوی گرانقدر هستم ، امروز در آستانه این جشن با شکوه سینما و تلویزیون ایران کمی دلم گرفت است ، دلتنگ حضور و دانش علی جانِ معلم ، دلتنگ حضور رفقایی که دیگر نیستند دلتنگ خسرو شکیبایی عزیز ، دلتنگ جمشید مشایخی بزرگوار ، دلتنگ عارف لرستانی مهربان و خشایار الوند خوش خنده و خیلی دیگر از دوستان عزیزم که دیگر نیستند ... هر وقت حتی به نام رفقای از دست رفته نگاه می کنم دلم می گیرد ،آیا ما قدردان هنرمندان و فرهیختگان هستیم ، آیا این سرمایه های گرانقدر فرهنگ رو مراقبت می کنیم

یا دشمنی و حسادت را ادامه می دهیم ...

بگذریم ...! امسال با عشق بیشتر و قوی تر از هر سال در کنارتون هستیم و کلی کیف خواهیم کرد ....

در کنار خانواده عزیز سینما و تلویزیون ، خانواده محترم معلم و مجله دوست داشتنی و نوستالژی دنیای تصویر و جشن بی نظیر حافظ

عکس : کوروش جوان‌

#حافظ

#سینما

#تلویزیون

#جشن_حافظ