یه انگیزشی نرم بیام تا بعد مفصلشو بهتون بگم، واسه انجام همه کار، ما دانش و اراده به اندازه کافی داریم، فقط باید دنبال دلیل باشیم، تو دین بهش میگن نیت، تو روانشناسی موفقیت میگن ارزش. دلیل های قوی آدم های قوی میسازن. دلیل هایی که از نتایج نهایی و ترس هامون بزرگتر باشن. بهت قول میدم همین الان اراده و دانش کافی واسه هر کاری رو که مدت هاست انجام دادنش رو مخته داری. تابستونو دریابیم.

AndroidOnlineNewsImage.aspx