یادش به خیر اون روزا خیلى نگذشته اما انگار خیلى دوره شهاب با این پُست چه روزایى رو زنده کردى... #تئاتر #theatre#friendship#oldisgold# عکس را سارنگ هاشمى گرفته که خیلى کار درسته @saaranng #بالاخره_این_زندگی_مال_کیه

64975646_434161770739829_6786493899364384125_n