خدایا چکار می تونم بکنم؟ وظیفه و رسالت من در این جهان هستی چیست ؟..خدایا ببخش که من در خانه اجاره ایی ام زیر سقف اسوده روی تخت دراز کشیدم ، اما خیلی ها در همین شهر کارتون خوابند یا گور خواب یا .....خدایا ببخش که من در یخچالم هنوز چند سیب و غذای مانده هست اما در کویر خارطوران خانواده هایی هستند که یخچال ندارند یا چند خانوار با هم از یک یخچال....خدایا ببخش که من باد کولر را حس می کنم که روی گونه هایم نوازش میدهد ، در حالیکه در خوزستان و جنوب مهربان ایران و در چادر های سیلزدگان لرستان ،هوای تازه نیست و انواع حشرات بیداد می کنند...خدایا ببخش که همه چیز به وفور در ایران هست ، ولی در خانه های خیلی ادمها قدرت خرید وجود ندارد.... خدایا نمی توانم سرم را لابلای پتو و بالش نگهدارم در حالیکه امشب زنی که ناموس این ملک است مورد تعرض واقع شده....خدایا کمکم کن ارام نفس بکشم هرچند می دانم خیلی ها نیازمند کیسه اکسیژن اند......خدایا مرا ببخش که دل سپردم .. به کسی که دل نداشت........