«بنده و دوست هنرمندم امیر کربلائی زاده برای داوری اعجوبه های سخنران و صحنه»