«جوانان را بیشتر باور کنیم» بیش از ۲۰ فرمانده لشگر زیر ۲۵ سال داشتیم که ۸ سال تمام اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک مون بدست دشمن تا دندان مسلح بیفته

بیش از هشتاد درصد رزمندگان مون زیر ۳۰ سال بودند که همه دنیا رو از جنگیدن با ما پشیمان کردند

چقدر جایتان خالیه اینروزها شهیدان (حسن باقری ، زین الدین ، کاوه ، باکری، همت و....)

بعد از چهل سال فکر میکنم این جوانان باهوش و پرانرژی هستند که میتوانند در دیگر میادین مبارزه با مفسدین و خیانتکاران به بیت المال و امنیت، از این مردم حراست کنند. فقط کمی باید بهشون بیشتر اعتماد کنیم. اونها هم قلب شون پاک تره ، هم جسارت و انگیزه بیشتری دارند، و هم بیشتر از بقیه با مسائل روز دنیا آشنایند. بزرگترها فقط باید هدایتگر و پشتیبان شان باشند و تجربه گذشته رو منتقل کنند.

کسانی که به این موضوع اعتقاد ندارند دو دسته اند:

۱- کسانی که نگران بازنشستگی اند و حاضر نیستند نسل پشت سرشان جایگزین شوند.

۲- جوانانی که هنوز قدرت و توانایی خود را باور نکرده اند، که حتما باید اینکار رو بکنند.

ایران ما بدست جوانان قدرتمندمون ساخته خواهد شد.»

2