«رامبد عزیز

به عنوان یک مخاطب

ممنونم ازت که همیشه با عشق به ما سلام کردی..

ممنونم ازت همیشه با عشق حال من رو پرسیدی..

ممنونم ازت همیشه به من تذکر دادی بخندم...

ممنونم ازت همیشه پایان تمام برنامه هات ارزوی سلامتی کردی...

ممنونم ازت همیشه پایان تمام برنامه هات ارزوی شفای مریضهارو کردی..

رامبد عزیز

ممنونم ازت که خندوانه ساختی..

ممنوم ازت که جناب خان رو اوردی تو زندگیمون...

رامبد جوان عزیز

ارزوی سلامتی برای تو خانواده محترمت میکنم...

ارزوی سلامتی برای بچه تو راهت میکنم...»