دوست داشتن بعضیا دوست دوشتنشون مثل دوست داشتن یک شیر به آهو، یا گربه به موش.

وقتی یکی میگه دوستت دارم ، باید دید شیر یا گربه اس و میخواد تو رو خرج و صرف خودش کنه، یا اینکه منظورش اینه خاطرت برام عزیزه و برای حال خوشت هر کاری میکنم.

به نظرتون این روزا شیرا بیشتر شدن یا خاطرخواه ها؟