سلام به شما عشق ترین ها با کلی خاطره ی خوب داریم بر میگردیم ایران . تو این لحظه دوس دارم از هر کسی که به من کمک کرد تا امروز اینجا باشم تشکر کنم مخصوصا خدای مهربون. حتی اون راننده تاکسی که منو تا فرودگاه رسوند و هر کاری کردم از من پول‌نگرفت . تا این حد یادمه. بر میگردیم و تور جدید‌کنسرتامونو با دعای خیر شما عزیزای دل شروع میکنیم و با هم کلی صفا میکنیم.