رفیق درجه یک، آرتیست، حرفه ای، افتاده و بامرام  امین جانم تولدت مبارک و تنت سلامت.