دل من پیر شدن با تو را می‌خواهد!

چون با تو پیر شدن هم زیباست..

من با تو قلبم هرگز پیر نمیشود

من ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ..

خدا هر آنکسی که پیش وند حضورش برای شما در زندگی (عشقه)رو براتون نگه داره.فرقی نمی کنه همین که او عشق شماست در هر نقش و نامی

اگر عشق واقعی ست قدرش را بدانید

زیاد برای عاقبت به خیری هم دعا کنید و از حسادت و بغض به خود عزیزش پناه ببریم .اینکه آرامش و سادگی و بی حاشیه بودن عزیزی تو رو خوشحال کنه یعنی قلبت هنوز سالمه