وقتی میایم شمال بیشتر از اونکه دلم بخواد بریم ساحل و از تماشای دریا کیف کنیم از قدم زدن توی جنگل لذت میبیریم خداروشکر مانی جان هم مثل من جنگل بیشتر دوست داره الانم فقط اومدیم کنار دریا یه احوالپرسی با دریا جان زیبا بکنیم و دوباره برگردیم جنگل

از بعد تعطیلات نوروز همش درگیر کار بودیم حالا چندروز فرصت داریم استراحت کنیم البته من کلی کارامو آوردم که همینجا انجام بدم خدا کنه برسم تمومشون کنم.

عیدتون مبارک...