«فرصتی دست داد تا به شهر زیباى #تبریز سفر کنم. شهری با مردمی خونگرم و صمیمی . امروز #بازار_بزرگ_تبریز را دیدم که خوشبختانه در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. بازاری بزرگ که تیمچه هاو گذرها و دالان های فراوانی دارد. بازار تبریز یکی از جذابیت های ایران زیباست. پیاده روی هم در #خیابان_تربیت_تبریز داشتم. این خیابان برای خرید کردن هم جای مناسبی است.بسیاری از بناهای این خیابان قدیمی ، تاریخی و دیدنی است.»