«چند روز پیش ها،،دانشگاهی که کلی خاطرات خوب ازش داشتم..خاطرات استادهایی که به واسطه مدیر گروه بی نظیرمون اصغر همت قبول کرده بودند دوباره تدریس کنند.،مثل عباس جوانمرد .حمید سمندریان..صدیق تعریف.فرزانه کابلی،،سیروس شاملو ،یا امین تارخ..قطب الدین صادقی ،اکرم قاسمپور عادل بزدوده و همه اونهایی که میتونستند بهترین چیزهایی که یه بازیگر میخواد رو در اختیارش بگذارند،،خلاصه که پراز حس های خوب شدم و هرروز به این عکس ها نگاه میکنم تا یادم باشه چی بودم یادم باشه چه چیزها یاد گرفتم!

 ‍ ‍ ‍ ‍ "آخرین چیزی که #بازیگر باید نگرانش باشد #استعداد است" بازیگر هرگز نباید در مورد استعداد نگران باشد، بلکه باید نگران فقدان فن، فقدان آموزش، و ... فقدان فهم فرایند خلاق باشد. به محض آنکه هنرمند هر چیز نامربوط را به دور افکند، استعداد بی درنگ رشد خواهد کرد.میخائیل چخوف»