حامد غفاری گوینده اخبار ورزشی شبکه سه و یک متولد ۱۳۶۴ در مشهد است و کارش را از سیمای مرکز خراسان رضوی آغاز کرده است.

AndroidOnlineNewsImage.aspx