به گزارش پارس نیوز، 

فکر میکنم فوتبال رو در سالی که گذشت به دو دوره باید تقسیم کرد، قبل عادل و بعد عادل، تو این مدتی که برنامه نود تعطیل شده، هرج و مرج، بی قانونی، مصاحبه های بی حساب و کتاب، حرفهای عجیب و غریب، زد و خورد، ادعاهای واهی، بی برنامگی،.... در فوتبال ما بیداد میکنه، چون به نظرم کسی نیست که أهالی ورزش و مسولین رو زیر ذره بین بزاره و دوشنبه شب ها پای میز محاکمه بکشه، انگار با تعطیلی نود خیلی ها خیالشون راحته تا بتونن هر کاری که دوست دارن بکنن، لطفا به تمام اتفاقات این مدت فوتبال فکر کنید و فرق بین بودن و نبودن نود و عادل رو متوجه