بزرگترین تصویر از ریا در جامعه هنگامی ست که به فقرا لباس‌ کهنه و غذای مانده‌ات را می‌دهی اما به ثروتمندان هدایای گران بها که به آنها محتاج نیستند ...! مرد جوانی از مشکلات خود به حکیمی گلایه می کرد و از او خواست که راهنمایی اش کند. حکیم یک نشانی به او داد و گفت به این مکان که رسیدی ساکنان آن هیچ مشکلی ندارند، می توانی از آنها کمک بطلبی. مرد هیجان زده به سمت نشانی رفت، با تعجب دید آنجا قبرستان است. به راستی تنها مُردگانند که مشکل ندارند.