به گزارش پارس نیوز، 

بنیامین بهادری در توضیح این عکس نوشت:

اشتیاق دیدن عکس ما دو تا تو یه قاب به دنیای سی ساله های جذاب خوش اومدی شایلی جانم