به گزارش پارس نیوز، 

یکتا ناصر این عکس را منتشر کرد.