به گزارش پارس نیوز، 

افسون افشار این عکس را منتشر کرد.

وی در سریال‌هایی نظیر دختران، نقش بر آب، پیله‌های پرواز، داستان یک شهر و.... بازی کرده است.