روایت شنیدنی آریا عظیمی نژاد از ساخت قطعه «آمده ام» امام رضا علیه السلام از کریمخانی.