به گزارش پارس نیوز، 

موتورسواری داوران «عصرجدید»!