به گزارش پارس نیوز، عکسی از مزار جمشید مشایخی منتشر شد.

AndroidOnlineNewsImage (5)