به گزارش پارس نیوز،  مریم وطن‌پور با انتشار این عکس نوشت: آدمی که دلش قرص نیست آسمانش قرصِ ماه میخواهد چکار؟

AndroidOnlineNewsImage (3)