به گزارش پارس نیوز، «برن سات» هم با این عکس در کنار مادر و مادربزرگش روز مادر را به همه تبریک گفت

2045448_504