به گزارش پارس نیوز، سوسن حسنی دخت با انتشار این عکس نوشت: 
با عقل جور درنمیاد که آدم های باهوش رو استخدام کنیم و بهشون بگیم چه کاری بکنند
ما آدم های باهوش رو استخدام میکنیم تا اونا به ما بگن چه کاری بکنیم!
استیون جابز

AndroidOnlineNewsImage