به گزارش پارس نیوز، حسام منظور با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: 
از این به بعد می خواهم کوره بشم...زبونه بکشم
عکس:مهدی بردبار

AndroidOnlineNewsImage