به گزارش پارس نیوز، ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت: صبر می آید و من باز منتظرت هستم  یک روز که دور نیست یک روز که دیر نیست می آیی

AndroidOnlineNewsImage (12)