به گزارش پارس نیوز، ویدا جوان با انتشار این عکس نوشت: چه قدر غم انگیز است که مردم طوری بار می آیند که به چیزی شگفت انگیز چون زندگی عادت می کنند... «یوستین گردر»
عکاسباشی خوش انرژی و مهربان: امیر رضا مرشد زاده

AndroidOnlineNewsImage (8)