به گزارش پارس نیوز، ویدا جوان با انتشار این عکس نوشت: زیاده‌روی در استفاده از تکنیک‌های جوان سازی...

AndroidOnlineNewsImage (24)