به گزارش پارس نیوز، فاطیما بهارمست با انتشار این عکس نوشت: عکس های تازه یافت شده از “توارد” دی ماه ۱۳۹۶

AndroidOnlineNewsImage (5)