به گزارش پارس نیوز، شهره سلطانی این استوری را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (12)