به گزارش پارس نیوز، پیام صالحی با انتشار این عکس نوشت: افسوس که این مزرعه را اب گرفته،.. دهقان مصیبت زده را خواب گرفته،. خون دل ما رنگ می ناب گرفته.

AndroidOnlineNewsImage (7)