به گزارش پارس نیوز، فاطمه گودرزی بازیگر کشورمان مدتی است سالن زیبایی و آرایشی خود را افتتاح کرده است.

عکس های جدیدی از این بازیگر 55 ساله برای تبلیغ سالن زیبایی خودش منتشر شده است.


عکس از مدل آرایشی فاطمه گودرزی

fatemehgoudarzi_11


عکس جدید فاطمه گودرزی

fatemehgoudarzi_12