به گزارش پارس نیوز، امیرمحمد زند با انتشار این عکس نوشت: وقتى خودتو بغل میکنى چطوره؟ شبیه خودمه؟

AndroidOnlineNewsImage