به گزارش پارس نیوز، سروش صحت با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
با آقای جعفر مدرس صادقی نویسنده “گاوخونی”
چند روز قبل از شروع فیلم “ گاو خونی”
سال ۱۳۸۱

AndroidOnlineNewsImage (1)