به گزارش پارس نیوز، ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت: 
بعید یعنی دور
هر بعیدی،بعید نیست
غیر ممکن،غیر ممکن است

AndroidOnlineNewsImage (7)