به گزارش پارس نیوز، عباس جمشیدی با انتشار این عکس نوشت:  پر و بالی بگشا خنده خورشید ببین
پیش از آنی که شود شمع وجودت خاموش
فریدون مشیری

AndroidOnlineNewsImage (8)