به گزارش پارس نیوز، بهرام رادان نوشت :ممنونم از تمام پیغامهای تبریک، وجود تک تک شما برای من بهترین تکیه گاهه، با تمام وجودم بهتون افتخار میکنم

88