به گزارش پارس نیوز، سعید روستایی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
دل
میرود زِ دستم
صاحبدلان
خدا را...

AndroidOnlineNewsImage (3)