به گزارش پارس نیوز، هادی حجازی فر با انتشار این عکس نوشت: چون کِشتی بی لنگر کَژ میشد و مَژ میشد.

AndroidOnlineNewsImage (12)