به گزارش پارس نیوز،  ترلان پروانه در کنار بردارش را مشاهده می کنید 

AndroidOnlineNewsImage (14)