به گزارش پارس نیوز، محمد شیری با انتشار این عکس نوشت: 
آخرین روز ضبط سریال دنیای گمشده با دوستان جان

AndroidOnlineNewsImage (4)