به گزارش پارس نیوز، ثریا قاسمی با انتشار این عکس نوشت: سالروز در گذشت مادر عزیزم که دستش از دنیا کوتاه شده روحت شاد مادرم. دلتنگتم

AndroidOnlineNewsImage (4)