به گزارش پارس نیوز، نرگس محمدی با انتشار این این عکس نوشت: نتردام زیبا ٨٥٠ سال خاطرات سوخت 
پ ن١: من اولین بار به عشق نتردام و موزه لوور رفتم پاریس موزه لوور براى دیدن تاریخم و نتردام براى دیدن قصه هاى بچه گیم. 
پ ن٢:درسته اشتباه تو هر جاى و تو هر کشورى رخ میده اما این فرانسوى ها ......حالا اگه این اشتباه ما کرده بودیم دنیا رسوا مون میکرد.
 

AndroidOnlineNewsImage (15)