به گزارش پارس نیوز، فاطمه گودرزی این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (14)