به گزارش پارس نیوز، سیدعلی صالحی این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (1)